Ochrana osobních údajů 2017-05-30T17:41:47+01:00

Ochrana osobních údajů
Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Osobní údaje získávané během návštěvy našich webových stránek zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Naše registrace má číslo: 00061128 / 001.

Provozovatel stránek
Provozovatelem webových stránek www.martinzakostelsky.cz je fyzická osoba:

Martin Zákostelský
Sochařská 318/6
Praha 7
170 00
IČO: 87056593

Použití a postoupení osobních údajů
Martin Zákostelský používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Cookies
Martin Zákostelský používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas kupujícího
Vyplněním formulářů s přihláškou souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Martin Zákostelský, Sochařská 318/6, Praha 7, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.