Jaký je plán? Aneb Vize nové společnosti

Zhruba před rokem se objevil první oficiální případ nákazy koronavirem. Téma se rychle dostalo do centra celosvětové pozornosti, a od té doby neslyšíme v masmédiích či od politiků téměř nic jiného.

Situaci z různých zdrojů sleduji a pokouším se ji zasazovat do celosvětového dění. Hodně lidí se mnou možná nebude souhlasit, ale neustále sílí můj dojem, že současná pandemie je záměrně nafukována a zneužívána k urychlení celospolečenského vývoje, který směřuje k čím dál tím většímu omezování lidských svobod a zadlužení států.

A i když jsem chtěl už mnohokrát k tomuto něco na svém blogu napsat, tak zatím žádný rozepsaný článek jsem prostě nedokončil. Pokaždé mi v půlce došla „šťáva“.

Nedávno jsem se na Facebooku bavil o tématu současných vládních zákazů a nařízení. Od svého známého jsem dostal otázku „Jaký je plán?“ – ve smyslu, co bych tedy sám za sebe navrhoval udělat.

Tato otázka ve mě spustila proud úvah o tom, co bych všechno změnil. Nořil jsem se postupně do otázky hlouběji, až nakonec jsem to vzal úplně zeširoka, a vůbec poprvé jsem si písemně zformuloval svou vizi společnosti, ve které bych chtěl žít. Vyšel z toho text, který považuji za natolik naléhavý, že jsem se rozhodl jej dotvořit do podoby článku zde na blogu.

Než přejdu ke své vizi, podělím se krátce o svůj pohled na aktuální dění a opatření „proti koronaviru“.

Aktuální vládní plán

Jak jsem pochopil, tak oficiální plán, jak si s virem máme poradit, je: Co nejvíc se od viru (tedy navzájem od sebe) odizolovat, abychom tzv. „zploštili křivku“ a nepřetížili zdravotnictví, než se vymyslí lék či vakcína. Těmi se pak nadopujeme, a je „vyhráno“. Mě k tomu však hned napadá otázka, zda je toto opravdu dlouhodobě ta správná cesta? Když budeme spoléhat na to, že při každém novém (ať už nově objeveném, zmutovaném nebo nově člověkem vyrobeném) viru či bakterii vědci vymyslí zase nějakou novou chemii, a do té doby se budeme izolovat, omezovat, nestýkat se…nestane se z nás spíš pak chudá společnost bez života a vlastní imunity? Skutečně si při aktuálním trendu zdraví v naší společnosti (viz rostoucí spotřeba léků, psychofarmak apod.) myslíme, že letošní koronavirus je nějaká výjimka, a že se brzy neobjeví něco nového (ať už přirozenou mutací či vyrobením v laboratoři)? A když se to objeví, tak zase se bude všechno zavírat a čekat na spásu od farmacie?

Když si položím otázku, jaké zákazy a opatření bych v aktuální situaci volil, je to složité kvůli následujícímu: Ten problém bych přirovnal k situaci člověka, který se v autě rozjel rychle proti zdi (paralela s dlouhotrvajícím nezdravým životním stylem naší společnosti). Teď je už jen pár metrů od ní, a my mu teď máme najednou poradit, co má dělat, aby se vůbec nezranil, a ještě ideálně aby auto zůstalo neškrábnuté. Docílit toho už prostě není možné. Maximálně tak můžeme dupnout na brzdu, chránit si hlavu rukama apod., ale nárazu a nějaké škodě na zdraví či autě se již nevyhneme. Rozhodně bych v té situaci nestrhával volant vedle do kilometrové propasti, abych si užil chvilku bezbolestného pohodového letu (paralela s izolací a schováváním se před virem), ale o to tvrdší náraz pak by na mě bude čekal na dně propasti. Chápu, někdo řekne, že během toho letu mu přeci můžeme dole vystlat matracemi (nově objevený lék, nová vakcinace), aby přistál hebce…ale mně prostě tento celý přístup smrdí (proč, to doufám bude čtenářům po přečtení tohoto článku jasné).

Co by šlo změnit hned?

Když už jsem si na FB sepsal, co bych změnil aktuálně z pohledu vládních nařízení, tak to s drobnými úpravami uvádím i zde:

 • Zrušit nouzový stav (Z mého pohledu je účelově vyhlašovaný, aby mohly být přijímána další omezování lidských svobod)
 • Žádné zákazy vycházení (To jako fakt, že se nemůžu jít nikam projít v deset večer?)
 • Volnost ve vykonávání sportu, koníčků, věnování se kultuře, setkávání se (kromě nejmasovějších akcí) (Není toto všechno důležitou součástí lidského života?)
 • Minimalizovat různé zákazy provozování podnikání a pracovních činností (Proč trestáme např. drobné obchodníky, ale velké řetězce mají normálně otevřeno?)
 • Žádné povinné očkování či prokazování se PCR testem na covid u zaměstnavatelů
 • Nošení roušek nepřikazovat, pouze doporučovat (Podle mě mají celoplošně přikázané roušky obrovský devastující psychologický efekt na lidi. Kdo chce, může si koupit kvalitní respirátor a chodit v něm)
 • Začít s osvětou, jak posilovat vlastní imunitu, a přestat šířit strach
 • Směřovat pozornost na podporu zdravotnictví, navyšování zdravotnických kapacit apod. (To znamená připravovat kapacity na zvládnutí i v časech, kdy aktuálně neprobíhá žádná vlna nemoci!)
 • A v prvé řadě, a s tím neotálet: Zformulovat si dlouhodobou vizi či plán, který je v harmonii s životem a s přirozeným Božím řádem (Viz dále v textu)

Nejsem schopen odhadnout, co by se pak dělo z pohledu okamžitého zatížení zdravotnictví. Nejspíš by po nějakou omezenou dobu došlo ke zvýšeným škodám na zdraví a životech (viz náraz auta výše). Ovšem jsem si jistý, že by to nastartovalo dlouhodobější ozdravný proces pro lidstvo…a ta druhá varianta s precedentem čekání na lék či očkování je pro mě mnohem horší cestou.

Nová VIZE

Dostávám se tedy k jádru tohoto článku. Když jsem začal rozmýšlet o tom, jaká mají teda být ta opatření, uvědomil jsem si (opět po stopadesáté :)), že klíčovým faktorem, který předurčuje výsledek jakýchkoliv činů, je záměr, se kterým do nich vstupujeme. Tedy je třeba si stanovit/uvědomit si primárně záměr, či chcete-li vizi, a na základě něj pak přistupovat k jednotlivým dílčím krokům a rozhodnutím.

Zde je moje VIZE pro novou společnost:

 • Každý/každá z politiků, lidí na rozhodovacích postech apod. se začne otáčet k Bohu/vnitřnímu zdroji/(s)vědomí/lásce (zvolte si) v sobě. Začne meditovat, chodit do přírody, vzdělávat se v duchovních záležitostech a ve vědomí. Přestane poslouchat příkazy od globálních elit, od představitelů korporací, od lobbystických skupin atd., které z jeho/jejího pohledu neslouží občanům České republiky. Přestane uctívat boha peněz a přestane sledovat pouze své vlastní zájmy. Začne milovat svou vlast a lidi v ní. Ve shodě s tím začne takto i konat svoji práci (přijímání zákonů, rozhodování o směřování firem apod.) a hovořit k veřejnosti.
 • Nejvyšší prioritou bude ihned zanechat přehlcování lidí informacemi, které je udržují neustále zaměstnané a v jejich vnitřní nesvobodě, nemocích, strachu apod., ale naopak nastartovat všeobecné vzdělávání lidí v důležitých životních otázkách, aby mohli žít co nejdravější a nejsvobodnější život, a měli dostatek času na sebe a své blízké. Těmi oblastmi jsou např.: spiritualita, sociologie, péče o zdraví, finanční gramotnost, nepřekroucená historie lidstva, apod. Lidé budou vedeni k přebírání zodpovědnosti za svůj vlastní život. Dojde ke zpřístupnění nejhlubších znalostí o povaze a fungování života všem lidem, se záměrem kultivace a rozšiřování vědomí každého člověka, nezávisle na jeho postavení ve společnosti.
 • Prioritou bude decentralizace moci. O záležitostech budou rozhodovat ti, kterých se dané věci nejvíce týkají. Tedy nediktovat všechno centrálně jako jsou tendence dnes, neprovádět různá globální sociální a zdravotní inženýrství, ale nechat rozhodování na národech, krajích, obcích, rodinách či samotných jedincích – na co nejnižší možné úrovni, dle povahy daných záležitostí. Cílem má být bohatá rozmanitost svobodných autonomních národů a skupin, a ne jednotvárnost globálního nemyslícího stáda s pár otrokáři.
 • Bude prosazována skutečná svoboda slova, svoboda nakládat se svým tělem a se svým vědomím zcela dle vlastního uvážení. Tedy například dojde k postupnému povolování všech entheogenů/psychedelik, které byly používány po celou historii lidstva a měly důležité místo v životech našich předků (a stále ještě mají v některých současných domorodých kmenech). Souběžně s tím bude započat i vzdělávací proces v této oblasti ohledně bezpečnosti a smyslu jejich používání.
 • Začít proces přechodu na nový a spravedlivější finanční systém, založený na „tvrdé měně“, tedy takové měně, kterou si nemůže libovolná skupina lidí jen tak namnožit. Historicky takto fungovalo zlato či stříbro, výhledově se nabízí i alternativa v podobě decentralizovaných kryptoměn typu Bitcoin apod. (až bude technologie dostatečně vyspělá). Současný finanční systém „fiat měn“ je celosvětovým podvodem vůči lidstvu založeným na tom, že jen úzká skupina lidí má v podstatě neomezené právo tisknout peníze, a kdy následně skrze půjčování na úrok např. vládám a dalším subjektům se vytváří dlouhodobě neudržitelná dluhová spirála. Jedním z důsledků fungování aktuálního finančního systému je hromadění majetku čím dál tím užší špičce lidí. Neomezené půjčování si peněz umožňuje také např. financování válek a nehospodárnost vlád a „žití na dluh“ v naší společnosti. Prioritou má být reálná kvalita života, a ne ekonomický či technologický růst za každou cenu.
 • Dojde k odmítnutí materialismu, který se ukázal být nefunkčním pro naplnění lidského štěstí a který byl již dlouho ve světě prosazován, nezávisle na tom, zda vnějším režimem byl zrovna komunismus, socialismus, kapitalismus apod. Lidem se začne sdělovat, kým skutečně jsou (a to již od dětství) – že jsou především vědomím, věčnou, nesmrtelnou duší, která není izolovaná, ale naopak propojená se vším ostatním na světě. Je vhodné nahlédnout, že nejmocnějším prostředkem pro řízení lidí je vštěpení jim světonázoru, který pak moduluje veškeré jejich myšlení a konání…a že materialismus zásadně omezuje zkušenost lidského vědomí a neříká lidem, kým skutečně jsou. A člověk, který neví, kým je, má strach a je snadno ovladatelný.
 • Ve shodě s výše řečeným započne transformace vzdělávacího systému, zdravotnictví, náboženství, veřejných médií a prostě všech oblastí, které se dotýkají lidského života.

Toto je má vize společnosti, ve které chci žít. Jednou větou chci mít společnost vědomých, zdravých, svobodných, vzdělaných lidí, kteří vědí, kým jsou, a doslova „kráčejí s Bohem“, tedy žijí v souladu se svou duší.

Jak dál?

Nečekám, že se má společenská vize hned a do puntíku splní (a jistě se bude časem vyvíjet, jak se budu vyvíjet i já). Ale to nevadí, protože stejně základem je začít u sebe – pokud chci vidět nějakou změnu ve svém životě, musím se změnit nejdřív já sám a jít příkladem.

Myslím, že to nejlepší, co mohu pro sebe a výsledně i pro všechny ostatní lidi udělat, je nadála být si vědom svých životních záměrů a jednat v souladu s nimi.

Jestli s mojí vizí souzníte, nebo jenom s nějakou její částí, nebo vám přijde úplně jalová, teď není tolik důležité. Tímto článkem jsem chtěl sdělit, jak to vnímám já, a třeba vás inspirovat k tomu, abyste se také zamysleli nad tím, v jakém světě chcete žít. A zkuste to pak třeba někomu říct anebo si to napsat – už samotný proces převádění vnitřních stavů do slov je obrovsky důležitý, dodává to jasnost a sílu danému záměru, a mimo jiné si při něm člověk hodně uvědomí.

Až se dostatečný počet nás „běžných“ lidí sjednotí alespoň částečně ve svých vizích, vytvoříme tím vhodné podhoubí pro celkovou změnu. A pak budeme svědky toho, jak se doposud vytvořené struktury, které již neodpovídají novému světu, začnou samy rozpadat jako domečky z karet. A také si pak zvolíme do svého čela takové vůdce, na které již nebudeme muset nadávat, ale budeme na ně hrdí, budeme jim důvěřovat a oni naši důvěru nezklamou.

Na závěr mám pro vás jeden tip. Zkuste si začít ve svém životě pokládat otázky, které jsou pro vás skutečně důležité. Pro začátek to může být například základní otázka: „Kdo jsem?“…anebo jakákoliv jiná :). A pak naslouchejte, naslouchejte, naslouchejte. Všemu a všem (a to nejen ušima, ale celou bytostí). Odpovědi k vám začnou přicházet. Možná ne hned, ale začnou.

S úctou a láskou,
Martin

By | 2020-11-20T11:30:53+01:00 18.11.2020|0 Comments

Leave A Comment